Devremizin amblemi 1997 yılında Harbiye’ den mezuniyetimizin otuzuncu yılı nedeniyle o zamanki vakıf yönetiminin girişimleri ile devre arkadaşımız Benhür ALTINOK tarafından hazırlanmıştır. Amblem vatan toprağını saran Harbiyeli iki kardeşin kollarının aynı zamanda birbirlerini de kucakladığını anlatmaktadır.